beyi batıl ne demek?

 1. Bk. geçersiz satış

geçersiz satış

 1. Sözleşme yapıldığı, bağıtlandığı halde bazı dış nitelikleri nedeniyle geçerli olmayan satış.
 2. (en)Annulable sale.
 3. (fr)Vente annulable

beyi bat

 1. Kat'i satış. (Osmanlıca'da yazılışı: bey'-i bât)

beyi bi l vefa

 1. bey'i bi-l vefâ - kararlaştırılan süre içinde satılanı geri almak koşulu ile yapılan satış sözleşmesi (Yazılışı: bey'i bi l vefa)

batıl

 1. Doğru ve haklı olmayan.
 2. Çürük, temelsiz, asılsız.
 3. Geçersiz
 4. Asılsız.
 5. Çürük. ~ muâmele: çürük işlem.
 6. Hakikatsız, hurafe. Hak ve doğru olmayan, yalan. Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibadet ve muamele. Mesela: Bir özür bulunmaksızın taharetsiz kılınan namaz gibi. (Bak: Fasid)(Bir bayram akşamı, gökte ay ve hilali arıyanlar içinde, ihtiyar bir zat da bulunur. Bu zat, gökteki hilali görmek için bütün kasıd ve dikkatiyle nazarını göğe tevcih edip, hilali araştırmakla meşgul iken, gözünün kirpiklerinden uzanan ve gözünün hadakası üzerine eğilen beyaz bir kıl, nasılsa gözüne ilişir. O zat, derhal : "Hilali gördüm."der, "İşte bu gördüğüm aydır." diye hükmeder.İşte sathi ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan, kasdı ve dikkati ile daima hak ve hakikatı ararken, bazan sathi ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar. O batıl da; ihtiyarsız, talebsiz, davetsiz fikrine gelir. Fikri de, çar naçar alır saklar; yavaş yavaş kabul ve tasdikine mazhar olur. Fakat onun o batılı kabul ve tasdiki, bütün hikmetlerin mercii olan nizam-ı alemden gaflet etmesinden ve madde ile hareketinin ezeliyete zıd olduğuna körlük gösterdiğinden ileri gelmiştir ki, şu garip nakışları ve acib san'at eserlerini esbab-ı camideye isnad etmek mecburiyetiyle o dalaletlere düşmüşlerdir. İ.İ.)
 7. (en)Superstitious.
 8. (en)Unreasoningwesterner.
 9. (en)Occidental.
 10. (en)Unreasoning.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

beyi batbeyi bi l vefabeyi fasidbeyi mevkufbeyi mukayazabeyibeyi yıkayıcıbeyinbeyin akımıbeyin alerji eksenibeybey ardından çomak çalan çok olurbey armudubey aşı borç, düğün aşı ödünçbey erkibatılbatıl evlenmebatıl inançbatıl inançla ilgilibatıl inançları olanbatıl inançlıbatıl itikatbatıl itikat buutlarıbatıl itikat kabilindenbatıl itikat tabakasıbatıBatı Afrika bayraklısıbatı afrika devletleri ekonomik topluluğubatı afrika kalkınma bankasıbatı afrika mandril maymunu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın