benzeyen şey ne demek?

 1. (en)Analogy

analogy

 1. Örnekseme
 2. Karşılaştırma
 3. Benzerlik, benzeşme
 4. Mukayese, kıyas
 5. Benzeyen şey
 6. Analoji, benzeşim

benzeyen

 1. Bir benzetmede niteliğini benzetmeden alan, nitelikçe zayıf olan.
 2. (en)Similar, alike, imitative, akin, akin to.

benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur

 1. Günler birbirinden çok farklı olmadığı hâlde hava yavaş yavaş ısınarak yaz, aynı biçimde yavaş yavaş soğuyarak kış olur.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

benzeyenbenzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olurbenzeyerekbenzeyişbenzeyişsizlikbenzebenzedrexbenzedrinbenzedrinebenzekbenzbenzalbenzal chloridebenzal klorürbenzaldehitşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeydaşeydagülşeydanurşeydeşeyhşeairşeairi islamiyeşeametşebşebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın