belgisiz sıfat ne demek?

 1. Belirsizlik sıfatı.
 2. (Derleme. belirsiz sıfat) Bir adı belgisizlik bakımından belirten sıfat: Hiç kimse, bir kimse, birtakım insanlar, her kadın, bazı işler, kimi gün, herhangi iş, filan yer, falanca saat, birçok kimse, birkaç söz, biraz tuz vb.
 3. (en)Indefinite adjective.
 4. (fr)Adjectif indéfini

belirsizlik

 1. Belirsiz olma durumu, müphemiyet
 2. Olayların gerçekleşme olasılığının bilinmediği durum.
 3. (en)Gloom.
 4. (en)Haze.
 5. (en)Haziness.
 6. (en)Incalculability.
 7. (en)Laxity.
 8. (en)Laxness.
 9. (en)Limbo.
 10. (en)Suspense.

belgisiz adıl

 1. (Derleme.. belgisiz zamir) Belgisizlik kavramı veren adıl: Herkes, kimse, falan, filan, biri, çoğu, hepsi, başkası, birçoğu, birkaçı, birazı, birtakımı, bazısı, birbirini vb.
 2. (en)Indefinite pronoun.
 3. (fr)Pronom indéfini

belgisiz bul

 1. (en)Fuzzy find

sıfat

 1. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği
 2. Bir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad.
 3. Yüz, kılık ve dış görünüş
 4. Bk. sıfat
 5. (Derleme.. san, ulak, katmaç) Bir adı niteleyen veya belirten sözcük: Beyaz ev, güzel çocuk, beş gün, bu kitap, hangi kız, bazı olaylar vb.
 6. Bk. öznitelik
 7. Bk. yüklenç
 8. Tabi tohumlama.
 9. Bir kimse veya şeyin hal ve vasfı, keyfiyeti.
 10. (Sıfat. C.) Sıfatlar, vasıflar. (Osmanlıca'da yazılışı: sıfât)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belgisiz adılbelgisiz bulbelgisiz önermebelgisiz zamirbelgisizbelgisizlikbelgibelgianbelgian capitalbelgian citizenbelgian dutchbelgbelgabelganbelgarbelgesıfatsıfat zamirsıfat cinsindensıfat eklerisıfat fiilsıfat fiil grubusıfat gibi kullanılansıfat ı adediyesıfat ı adediyye i tevzıiyyesıfat ı tavsıfiyyesıfakSIsı birimlerisıabSIADHsıba
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın