bazik eritiş maddesi ne demek?

 1. Başlıca silikatlar olmak üzere, refrakter maddeleri çözünürleştirmek için kullanılan ve erimiş halde bazik özellikleri olan bir madde.
 2. (en)Basic flux.

bazik

 1. Baz niteliği gösteren.
 2. Birleşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre az, fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan (tuz).
 3. Baz özelliklerine sahip kimyasal madde.
 4. Alkalik.
 5. (en)Basic.
 6. (fr)Basique

bazik amino asitler

 1. Lizin, arjinin, histidinden oluşan ve yan zincirlerinde bazik gruplar taşıyan ve nötr pH'da pozitif yüke sahip olan amino asitler.
 2. Birden fazla azot içeren grup bulunduran ve net elektrik yükleri de pozitif olan amino asitler.
 3. (en)Basic aminoacids.
 4. (en)Basic amino acids.

eritiş

 1. Eritme işi veya biçimi.

madde

 1. Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, özdek
 2. Bir şeyi oluşturan öge.
 3. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm
 4. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri
 5. İleri sürülen sorun.
 6. Para, mal vb. ile ilgili şey.
 7. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
 8. Bk. özdek
 9. Bk. sınar
 10. Uzayda yer kaplayan ve kütlesi olan her şey.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bazikbazik amino asitlerbazik anhidritbazik asetik asit tuzubazik bizmut nitratbazik boyabazik cürufbazik çözeltibazik fontbazik fuksinbazibaziçebazidiyobolomikozbazidiyobolusbazidiyosporeritişeritiş maddelerieriticieritici maddeeritici sıvıeritici virüslereritilebilireriteritamatözeritemeritem dozueritema artritikumerieriberibeericerica
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın