bazik bizmut nitrat ne demek?

 1. Bi(Oh)2, Bi(OH)2, NO3 ve BiOH(NO3)2 veya (BiO)NO3 ve BiO(OH)'ın bir karışımı olup, suda çözünmeyen, 260

bazik

 1. Baz niteliği gösteren.
 2. Birleşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre az, fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan (tuz).
 3. Baz özelliklerine sahip kimyasal madde.
 4. Alkalik.
 5. (en)Basic.
 6. (fr)Basique

bazik amino asitler

 1. Lizin, arjinin, histidinden oluşan ve yan zincirlerinde bazik gruplar taşıyan ve nötr pH'da pozitif yüke sahip olan amino asitler.
 2. Birden fazla azot içeren grup bulunduran ve net elektrik yükleri de pozitif olan amino asitler.
 3. (en)Basic aminoacids.
 4. (en)Basic amino acids.

bizmut

 1. Atom numarası 83, atom ağırlığı 209, yoğunluğu 9,8 olan, 271,3 °C'de eriyen, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element (simgesi Bi).
 2. İlaç olarak kullanılan ve asıl maddesi bizmut olan karışım
 3. Simgesi Bi , atom numarası 83, mol kütlesi 208,98 g olan , asitte çözünen, doğal olarak sülfürleri şeklinde bulunan, düşük erime noktalı alaşım üretiminde, bileşikleri ilaç yapımında kullanılan, suda çözünen tuzları sağlığa zararlı olan, pembe renkte, gümüşümsü, kırılgan bir metal.
 4. Atom numarası 83, atom ağırlığı 209 olan 268° de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan doğal parlak element (Bi).
 5. (en)Bismuth.
 6. (fr)Bismuth

nitrat

 1. Nitrik asit tuzu.
 2. Organik azotlu bileşiklerin son yıkımlanma ürünü.
 3. Kürlenmiş ürünlerde kullanılan kür tuzunun tanıtım adı.
 4. (en)Nitrate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bazikbazik amino asitlerbazik anhidritbazik asetik asit tuzubazik boyabazik cürufbazik çözeltibazik eritiş maddesibazik fontbazik fuksinbazibaziçebazidiyobolomikozbazidiyobolusbazidiyosporbizmutbizmut iyodürbizmut karbonatbizmut klorürbizmut kromatbizmut nitratbizmut salisilatbizmut subnitratbizmut sülfatbizmut sülfürbizbiz attık kemik diye, el kaptı ilik diyebiz beraberbiz bizebiz ile delmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın