bazik amino asitler ne demek?

 1. Lizin, arjinin, histidinden oluşan ve yan zincirlerinde bazik gruplar taşıyan ve nötr pH'da pozitif yüke sahip olan amino asitler.
 2. Birden fazla azot içeren grup bulunduran ve net elektrik yükleri de pozitif olan amino asitler.
 3. (en)Basic aminoacids.
 4. (en)Basic amino acids.

bazik

 1. Baz niteliği gösteren.
 2. Birleşiminde asit ve baz ağırlığı oranı normal tuza göre az, fakat baz oranı normal tuza göre yüksek olan (tuz).
 3. Baz özelliklerine sahip kimyasal madde.
 4. Alkalik.
 5. (en)Basic.
 6. (fr)Basique

bazik anhidrit

 1. Suda çözündüğünde baz veren Na2O, CaO gibi metal oksitleri.
 2. (en)Basic anhydride.
 3. (fr)Basic anhydride

amino

 1. Bileşiminde NH ve COOH gruplarını kapsayan ve proteinlerin yapı taşlarını oluşturan asitler grubuna ait
 2. (en)Containing an amino group united to a radical (Chemistry).
 3. Amino

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bazikbazik anhidritbazik asetik asit tuzubazik bizmut nitratbazik boyabazik cürufbazik çözeltibazik eritiş maddesibazik fontbazik fuksinbazibaziçebazidiyobolomikozbazidiyobolusbazidiyosporaminoamino acetic asidamino acidamino acid armamino acid residueamino acid sequenceamino acid valueamino acidemiaamino acidsamino alkolaminamin alayıamin bileşikleramin çıkarmaamin oksit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın