bazik cüruf ne demek?

 1. (en)Basic slag.

basic

 1. Metal oksitler
 2. Basit, esas, temel, ana
 3. Esas teşkil eden
 4. Bazal
 5. Silisli

bazik amino asitler

 1. Lizin, arjinin, histidinden oluşan ve yan zincirlerinde bazik gruplar taşıyan ve nötr pH'da pozitif yüke sahip olan amino asitler.
 2. Birden fazla azot içeren grup bulunduran ve net elektrik yükleri de pozitif olan amino asitler.
 3. (en)Basic aminoacids.
 4. (en)Basic amino acids.

bazik anhidrit

 1. Suda çözündüğünde baz veren Na2O, CaO gibi metal oksitleri.
 2. (en)Basic anhydride.
 3. (fr)Basic anhydride

cüruf

 1. Alüvyon, maden posası
 2. Erime durumundaki madenlerin yüzeyinde toplanan madde, demir boku, dışık
 3. Kaloriferlerden çıkan yanmış kömür artığı.
 4. Bk. dışık
 5. (en)Slag.
 6. (en)Dross.
 7. (en)Scoria.
 8. (en)Cinders.
 9. (en)Clinker.
 10. (en)Cinder.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bazik amino asitlerbazik anhidritbazik asetik asit tuzubazik bizmut nitratbazik boyabazikbazik çözeltibazik eritiş maddesibazik fontbazik fuksinbazibaziçebazidiyobolomikozbazidiyobolusbazidiyosporcürufcüruf briketicüruf deliğicüruf haline gelmekcüruf haline getirmekcüruf kıskacıcüruf konisicüruf mahrutucüruf torbasicüruf yamasıcürubcüracüradecürafcürahcürahüm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın