batını kalb ne demek?

  1. Kalbin içi. Kalbdeki hisler.(Dünyayı ve ondaki mahlukatı mana-yı harfiyle sev. Mana-yı ismiyle sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin batınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünki: Batın-ı kalb, ayine-i Samed'dir ve O'na mahsustur. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: bâtın-ı kalb)

batını umur

  1. İşlerin, hadiselerin ve eşyanın içyüzü ve mahiyeti. Yani: Beş duygu ile bilinemiyen melekutiyet ve kanuniyet cihetleri. (Osmanlıca'da yazılışı: bâtın-ı umûr)

batını

  1. İçe ait olan. Dış görünüşe ve zahire dair olmayan. Batına mensub ve müteallik. Dahili ve manevi meselelere ait. (Osmanlıca'da yazılışı: batınî)

kalb

  1. Bk. yürek
  2. Vücudun kan dolaşımı merkezi. Yürek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

batını umurbatınıbatınbatın ilmibatınenbatıBatı Afrika bayraklısıbatı afrika devletleri ekonomik topluluğubatı afrika kalkınma bankasıbatı afrika mandril maymunukalbkalb kasıkalb midyesikalb olmakkalb ül akrebkalbasakalbe aitkalbe dokunmakkalbe güç verenkalbenkalkal gelmekkal ocağıkal u kılkala
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın