batını umur ne demek?

 1. İşlerin, hadiselerin ve eşyanın içyüzü ve mahiyeti. Yani: Beş duygu ile bilinemiyen melekutiyet ve kanuniyet cihetleri. (Osmanlıca'da yazılışı: bâtın-ı umûr)

batını kalb

 1. Kalbin içi. Kalbdeki hisler.(Dünyayı ve ondaki mahlukatı mana-yı harfiyle sev. Mana-yı ismiyle sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin batınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünki: Batın-ı kalb, ayine-i Samed'dir ve O'na mahsustur. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: bâtın-ı kalb)

batını

 1. İçe ait olan. Dış görünüşe ve zahire dair olmayan. Batına mensub ve müteallik. Dahili ve manevi meselelere ait. (Osmanlıca'da yazılışı: batınî)

umur

 1. Aldırış etme, önem verme
 2. İşler
 3. Bilgi, deneyim
 4. Görgü
 5. Mühimseme
 6. (en)Affairs.
 7. (en)Minding.
 8. (en)Caring.
 9. (en)Matters.
 10. (en)Matter of importance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

batını kalbbatınıbatınbatın ilmibatınenbatıBatı Afrika bayraklısıbatı afrika devletleri ekonomik topluluğubatı afrika kalkınma bankasıbatı afrika mandril maymunuumurumur etmemekumur görmekumur görmüşumur umun tekiumuradumuralumuralpumuraşnaumuratumuumu düzeyiumucuumudumuda düşmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın