batını ne demek?

  1. İçe ait olan. Dış görünüşe ve zahire dair olmayan. Batına mensub ve müteallik. Dahili ve manevi meselelere ait. (Osmanlıca'da yazılışı: batınî)

batını kalb

  1. Kalbin içi. Kalbdeki hisler.(Dünyayı ve ondaki mahlukatı mana-yı harfiyle sev. Mana-yı ismiyle sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin batınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünki: Batın-ı kalb, ayine-i Samed'dir ve O'na mahsustur. S.) (Osmanlıca'da yazılışı: bâtın-ı kalb)

batını umur

  1. İşlerin, hadiselerin ve eşyanın içyüzü ve mahiyeti. Yani: Beş duygu ile bilinemiyen melekutiyet ve kanuniyet cihetleri. (Osmanlıca'da yazılışı: bâtın-ı umûr)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

batını kalbbatını umurbatınbatın ilmibatınenbatıBatı Afrika bayraklısıbatı afrika devletleri ekonomik topluluğubatı afrika kalkınma bankasıbatı afrika mandril maymunu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın