basilimsi ne demek?

 1. Basil biçiminde olan.

basil

 1. Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.
 2. Bk. bakteri
 3. Tifo gibi bakteriyel hastalıklara sebep olan sporla üremeyen çubuk şeklinde mikroorganizmalar(bakteriler) için kullanılan bir terim.
 4. Gram pozitif, büyük, çomak biçiminde görülen mikroorganizmaların genel adı.
 5. Kahraman, cesur, yiğit kimse.
 6. Çomak biçiminde ince uzun bakteri.
 7. (en)The skin of a sheep tanned with bark.
 8. (en)Leaves or the common basil; used fresh or dried the bishop of Caesarea who defended the Church against the heresies of the 4th century; a saint and Doctor of the Church any of several Old World tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus Ocimum.
 9. (en)Any of several Old World tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus Ocimum.
 10. (en)The bishop of Caesarea who defended the Church against the heresies of the 4th century; a saint and Doctor of the Church.

basilic

 1. Bir kilise mimarisi üslübuna ait
 2. Bazilik, kolun üst tarafmln yüzeysel venlerinden iç yanda olanı
 3. Bilek damarıyla ilgili.

basilic vein

 1. Bazilik (karadamar) ven, vena basilica.
 2. Ön kolda bir ven

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basilicbasilic veinbasilicabasilicanbasilicsbasilbasil reyhanbasilarbasilar cellbasilar process
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın