basil ne demek?

 1. Fesleğen, reyhan
 2. Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.
 3. Bk. bakteri
 4. Tifo gibi bakteriyel hastalıklara sebep olan sporla üremeyen çubuk şeklinde mikroorganizmalar(bakteriler) için kullanılan bir terim.
 5. Gram pozitif, büyük, çomak biçiminde görülen mikroorganizmaların genel adı.
 6. Kahraman, cesur, yiğit kimse.
 7. Çomak biçiminde ince uzun bakteri.
 8. (en)The skin of a sheep tanned with bark.
 9. (en)Leaves or the common basil; used fresh or dried the bishop of Caesarea who defended the Church against the heresies of the 4th century; a saint and Doctor of the Church any of several Old World tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus Ocimum.
 10. (en)Any of several Old World tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus Ocimum.
 11. (en)The bishop of Caesarea who defended the Church against the heresies of the 4th century; a saint and Doctor of the Church.
 12. (en)Leaves or the common basil; used fresh or dried.
 13. (en)Tulsi Herb.
 14. (en)Stands for good wishes You will need good wishes to keep the bugs from enjoying the basil before you do.
 15. (en)An herb with a pungent flavor described as a cross between licorice and cloves The ancient Greeks called this member of the mint family the 'royal herb ' Most varieties have green leaves, but one variety, the opal basil, is purple.
 16. (en)Ocimum baslicum a breads, pasta, salads, all meats, vegetables, eggs f, d, frozen.
 17. (en)Bacillus.
 18. (en)The slope or angle to which the cutting edge of a tool, as a plane, is ground.
 19. (en)To grind or form the edge of to an angle.
 20. (en)The name given to several aromatic herbs of the Mint family, but chiefly to the common or sweet basil , and the bush basil, or lesser basil , the leaves of which are used in cookery.
 21. (en)The name is also given to several kinds of mountain mint.
 22. (en)Novell Netware fileserver run by the Office Financial Services and providing access to finance related tools and data.
 23. (en)Soothes and tones Use sparingly.
 24. (en)Native to India, it has long been a mainstay in Italian cooking Its leaves have a spicy smell and flavor that work well in everything from seafood cocktails and soups to stews and other meat dishes.
 25. (en)Type: Herb Description: Most varieties have green leaves Member of the mint family Flavor: Sweet clove-like flavor, pungent Uses: Chicken, eggs, fish, pasta, tomatoes, Italian and Mediterranean recipes.
 26. (en)Give me your good wishes.
 27. (fr)Bacille
 28. Fesleğen, reyhan, Ocimum.
 29. (la)Bacillus

bakteri

 1. Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı.
 2. Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplâzmalarında çıplak DNA'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta ya da bitki ve hayvanlar üzerinde parazit ya da saprofit yaşayan, birçok hastalıklara sebep olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, gerçek anlamda hücre çekirdekleri bulunmayan prokaryot mikroorganizmalar. Gram boyasıyla boyanma özelliklerine göre Gram pozitif ya da Gram negatifbakteriler, oksijen ihtiyaçlarına göre aerob ya da anaerobik solunum yapanbakteriler, şekillerine göre yuvarlak şekilli koklar, çubuk şekilli basiller, virgül şeklinde vibriyolar, spiral şeklinde spirillumlar olarak adlandırılan, ancak mikroskopla görülebilecek büyüklükteki tek hücreli organizmalar. Escherichia coli vb.
 3. Virüsten farklı, yaklaşık 0,4-1,5
 4. Fr. Basit, çekirdeksiz, bölünerek çoğalan tek hücreli canlılara verilen addır. Çeşitli şekilleri vardır: Kürevi (coccus), çubuk şeklinde (basil), virgül şeklinde (vibriyon), burmalı (spiril).Bakteriler ya tek tek, ya da birkaçı bir arada bulunmalarına göre de ayrı adları vardır. Havanın oksijeni ile yaşayabilenleri olduğu gibi havasız yaşayanları da vardır. Faydalı enzimler çıkaranlar olduğu gibi, boya maddeleri, gaz ve toksin (zehir) çıkaranları da vardır.
 5. Hücre zarının üzerinde bir hücre duvarına sahip olan, sitoplazmalarında çıplak DNA'ları bulunan, küçük molekül ağırlıklı maddeleri kendilerine yarayan maddelere çevirmek üzere gerekli enzimlere sahip olan, suda, toprakta veya bitki ve hayvanlar üzerinde parazit veya saprofit yaşayan, birçok hastalığa neden olan, ikiye bölünerek veya konjugasyonla genetik madde nakli yaparak eşeyli üreyen, prokaryot organizmalar.
 6. (en)Bacterium.
 7. (en)Bacteria.
 8. (en)Bacterium,.
 9. (en)Bacillus.
 10. (fr)Bactérie

basilar

 1. Temel, esas, asıl
 2. Temel oluşturma, temel oluşturan
 3. Baziler
 4. Temel ile ilgili, temele özgü

basilar cell

 1. bkz. basal cell,

Türetilmiş Kelimeler (bis)

basilarbasilar cellbasilar processbasilar suturebasilar veinbasilar vertebrabasilar vertebral insifficiencybasilarisbasilarybasildonbasibasi enbiyabasiabasicbasic accounting assumptions
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın