based on the ne demek?

 1. Müsteniden

müsteniden

 1. Dayanarak.
 2. İstinad ederek, dayanarak, güvenerek.
 3. (en)Based on the.
 4. (en)Relying on.
 5. (en)Banking on.
 6. (en)Using sth as a guideline or guidance.

based on style

 1. Temel stil

based on

 1. -e dayalı, -sı temelinde, -nın üzerine kurulu, -e bağlı

on

 1. Dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 10, X rakamlarının adı.
 3. Dokuzdan bir artık.
 4. Ketonları gösteren son ek, propanon (dimetil keton): 2-bütanon (etil metil keton) gibi.
 5. (en)-one.
 6. (en)Deca-.
 7. (en)In progress; proceeding; as, a game is on.
 8. (en)In operation or operational; 'left the oven on'; 'the switch is in the on position' planned or scheduled; 'the picnic is on, rain or shine'; 'we have nothing on for Friday night' indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?' in a state required for something to function or be effective; 'turn the lights on'; 'get a load on'.
 9. (en)With a forward motion; 'we drove along admiring the view'; 'the horse trotted along at a steady pace'; 'the circus traveled on to the next city'; 'move along'; 'march on'.
 10. (en)Indicates continuity or persistence or concentration; 'his spirit lives on'; 'shall I read on?'.

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

based on stylebased onbased spotlightbased uponbasedbasedowbasedow diseaseBasedow hastalığıbasedow iodismbasedows diseasebasebase 64 encodedbase 64 kodlubase addressbase analogsonon a charge of murderon a daily basison a full stomachon a givenon a given dayon a knife edgeon a large scaleon a lineon a major scaleoo henryo ağır yaralıo anda söylemeko anda uydurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın