bankacılık ekolü ne demek?

  1. Bk. bankacılık okulu

bankacılık okulu

  1. 19. yüzyılda para arzının altın rezervleriyle sınırlı tutulmamasını ve ekonominin gereksinimleri kadar, mal ve üretim araçları karşılığında, banknotu ikame edecek ödeme araçlarının da olması gerektiği ilkesini savunan okul.
  2. (en)Banking school.

bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu

  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bir başkan ve bir ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşan karar organı.
  2. (en)Banking Regulation and Supervision Board.

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

  1. Bankalara ilişkin mevzuat düzenlemelerini yaparak uygulanmasını sağlamak, denetlemek ve sonuçlandırmak; tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla ve uygulamakla yükümlü, idari ve mali özerkliğe sahip olan 1999 yılında 4389 sayılı yasayla kurulan kurum.
  2. (en)Banking Regulation and Supervision Agency.

ekol

  1. Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul
  2. (Fr. Ecole) Fikir üzerinde işleyen bir nevi mekteb.
  3. (en)School.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bankacılık düzenleme ve denetleme kurulubankacılık düzenleme ve denetleme kurumubankacılık haklarıbankacılık hukukubankacılık ilkesibankacılıkbankacılık işlemleribankacılık okulubankacılık prensibibankacılık sırlarıbankacıekolekolaliekolayzerekolayzırekologekoeko artışı artifaktıeko fenomenieko kaybı artifaktıekoakuzi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın