babasının ölümünden sonra doğan ne demek?

 1. (en)Posthumous.

babasının hayrına

 1. Bedava, herhangi bir çıkar beklemeksizin. Menfaat beklemeden.

babasının oğlu

 1. Babasını andıran
 2. Her yönüyle babasına benzeyen erkek çocuğu.
 3. (en)Chip of the old block.

sonra

 1. Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı
 2. Daha uzak ve ileri bir yerde
 3. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildiren bir söz
 4. Yoksa, aksi hâlde.
 5. Arkadan gelen bölüm veya zaman.
 6. (en)Later.
 7. (en)After.
 8. (en)Afterwards.
 9. (en)Afterward.
 10. (en)Thereafter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

babasının hayrınababasının oğlubabasını öldürmebabasına çok benzeyen çocukbabasına rahmet okumakbabası gibi olan erkekbabası olduğunu açıklamakbabası olduğunu onaylamakbabası olmakölümünden sonra yayınlananölümün eşiğindeölümün eşiğinde olanölümün pençesiölümün pençesinden kurtulmakölümün soluğunu ensesinde duymakölümü bildirmeölümü cesaretle karşılamakölümü gören hastalığa razı olurölümü göze almakölümü yakın
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın