başkan yardımcısı ne demek?

 1. Kurum ve kuruluşlarda başkana yardım eden sorumlu ve yetkili kimse.
 2. (en)Assistant foreman.
 3. (en)Vice chairman.
 4. (en)Vice president.
 5. (en)Deputy chairman.
 6. (en)Vice-chairman.
 7. (en)Deputy chief.
 8. (en)Vice- president.

başkan

 1. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
 2. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.
 3. Reîs (bk. baş).
 4. Âmir.
 5. (en)President.
 6. (en)Chairman.
 7. (en)Chieftain.
 8. (en)Chairperson.
 9. (en)Chief executive.
 10. (en)Dean.

başkan karısı

 1. (en)First lady.

yardımcı

 1. Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver
 2. Yardımı olan (şey, nesne)
 3. (en)Accessary.
 4. (en)Accessory.
 5. (en)Ancillary.
 6. (en)Assistant.
 7. (en)Auxiliary.
 8. (en)Band-aid.
 9. (en)Collateral.
 10. (en)Contributory.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başkanbaşkan karısıbaşkan tarafından yayınlatılan mesajbaşkan vekilibaşkana aitbaşkana hitap etmekbaşkanın oyubaşkanlığa aitbaşkanlığı bırakmakbaşkanlıkbaşkabaşka adbaşka alfabe ile yazmakbaşka alfabeyle yazmabaşka anlam vermekyardımcısı azyardımcısı olarak en sıkıntılı işleri yapmakyardımcısızyardımcısız olarakyardımcıyardımcı adıyardımcı akımyardımcı aktöryardımcı aktris
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın