yardımcısız ne demek?

  1. Osmanlılarda, ailesine bakacak kimsesi olmadığı için askerliği ertelenen kişi.
  2. (en)Single handed, unassisted.

yardımcısız olarak

  1. (en)Single handed, unassistedly.

yardımcısı az

  1. (en)Short handed, underhanded.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yardımcısız olarakyardımcısı azyardımcısı olarak en sıkıntılı işleri yapmakyardımcıyardımcı adıyardımcı akımyardımcı aktöryardımcı aktris
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın