başkana hitap etmek ne demek?

 1. (en)Address the chair.

address

 1. Göndermek
 2. Konuşma yapmak
 3. Hitap etmek
 4. Söylev vermek, nutuk çekmek
 5. Mektubun adresini yazmak.
 6. Adres
 7. Söylev, nutuk
 8. Konuşurken takınılan tavır, eda
 9. Hüner, sanat
 10. Adres yazmak

başkana ait

 1. (en)Presidential.

başkan

 1. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
 2. Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı.
 3. Reîs (bk. baş).
 4. Âmir.
 5. (en)President.
 6. (en)Chairman.
 7. (en)Chieftain.
 8. (en)Chairperson.
 9. (en)Chief executive.
 10. (en)Dean.

hitap

 1. Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme.
 2. (en)Addressing.
 3. (en)Address.
 4. (en)An addressing.
 5. (en)Speech.
 6. (en)Discourse.
 7. (en)Additor.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başkana aitbaşkanbaşkan karısıbaşkan tarafından yayınlatılan mesajbaşkan vekilibaşkan yardımcısıbaşkabaşka adbaşka alfabe ile yazmakbaşka alfabeyle yazmabaşka anlam vermekbaşbaş ağır gerek, kulak sağırbaş ağrım var.baş ağrısıbaş ağrısı olmakhitaphitap eden kimsehitap edilen kimsehitap etmekhitabhitabehitabenhitabethitabet beratıhithit againsthit and misshit and miss transformhit and run
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın