başkanlığı bırakmak ne demek?

 1. (en)Leave the chair.

leave

 1. Yola çıkmak
 2. (taşıt) kalkmak
 3. Kalmak
 4. Unutmak (eşya)
 5. Ayrılmak, bırakmak, terketmek
 6. (out) ile yaprak sürmek, yapraklanmak.
 7. Bırakmak, terketmek
 8. Kalkmak
 9. Vazgeçmek, caymak
 10. Bir yerde bırakmak

başkanlığa ait

 1. (en)Presidential.

başkanlık

 1. Başkan olma durumu
 2. Başkanın görevi veya makamı, reislik, riyaset.
 3. (en)Presidential.
 4. (en)Presidentship.
 5. (en)Presidency.
 6. (en)Chairmanship.
 7. (en)Chieftainsy.
 8. (en)Headship.

bırakmak

 1. Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak.
 2. Koymak
 3. Bir işi başka bir zamana ertelemek.
 4. Unutmak.
 5. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek.
 6. Saklamak, artırmak.
 7. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek
 8. Engel olmamak
 9. (en)Break oneself of a habit.
 10. (en)Leave.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

başkanlığa aitbaşkanlıkbaşkanlık etmekbaşkanlık makamıbaşkanlık ön seçimibırakmakbırakmak koyvermekbırakmabırakma alanlarıbırakma bedelibırakma gölgesibırakma kirişibırakbırak allah aşkınabırak allahını seversenbırak artıkbırak konuşsunbırahe
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın