bağlantısız küme ne demek?

 1. Bir ilingesel uzayda (…) koşullarım, gerçekleyen X,Y boş olmayan açık kümeleri var olacak biçimde A altkümesi.
 2. (en)Disconnected set.

bağlantısız kaygı

 1. Bireyin yaşamının her yönüyle ilişkili olan sürekli kaygı.

bağlantısız konuşma

 1. Bütünlüğü ve anlamı bozan bağlantısız söz parçalarıyle konuşma.

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bağlantısız kaygıbağlantısız konuşmabağlantısız bir şekildebağlantısız dağıtım sistemibağlantısız olarakbağlantısızbağlantısız uzaybağlantısız ülkelerbağlantısızlıkbağlantısızlık politikasıbağlantısı olmakbağlantısını kesmebağlantısını yapmakbağlantıbağlantı adıbağlantı ayarlarıbağlantı aygıtıbağlantı bilgisikümeküme kevkebiyyeküme adıküme bağlaşmasıküme bilinciküme birliğiküme boyutuküme bölgelemesiküme bölümlemesiküme bulutkümkümahekümankümaşekümat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın