azaltılmış şey ne demek?

 1. (en)Reduction

reduction

 1. Azalma, düşüş
 2. Dönüştürme, haline getirme
 3. Ayırma, indirgeme
 4. İskonto
 5. Boyun eğdirme
 6. Negatifi zayıflatma, küçültme
 7. İndirim, düşürme
 8. Azaltma, eksiltme, küçültme
 9. Azaltılmış şey
 10. Organı normal yerine getirme

azaltılmış

 1. (en)Diminished.

azaltılma

 1. Azaltılmak işi
 2. (en)To decrease.
 3. (en)To reduce.
 4. (en)To diminish.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

azaltılmışazaltılmaazaltılmakazaltılmamışazaltılabilirazaltılamazazaltılırşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeydaşeydagülşeydanurşeydeşeyhşeairşeairi islamiyeşeametşebşebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın