aygıtla çözümleme ne demek?

  1. Özel amaçlı ölçüm aygıtlarıyla yapılan çözümleme.

aygıtlar

  1. (en)Gadgetry.

aygıtlı fiil

  1. Aygıt anlamlı kelimelerle yapılan fiil: Baltalamak, Rendelemek, Eğelemek gibi.
  2. (fr)Verbe instrumentatif

çözümleme

  1. Çözümlemek eylemi; bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini ya da niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
  2. Karmaşık bir bütünü, yapısını anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.
  3. (en)Analysis.
  4. (en)Analysis, settlement.
  5. (al)Zerlegung
  6. (fr)Analyse

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aygıtlaraygıtlı fiilaygıtaygıt adıaygıt adresiaygıt ayarlamalarıaygıt ayarlarıaygınaygın baygınaygınlıkaygıraygır deposuçözümlemeçözümleme kurallarıçözümleme romanıçözümleme ve bileştirmeçözümlemeciçözümlemekçözümlemeliçözümlemeli dengelemçözümlememekçözümleçözümleççözümçözüm bulma yeteneğiçözüm bulmakçözüm bulunurçözüm getiren
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın