assign key to style ne demek?

 1. Biçeme Tuş Ata

assign

 1. Atamak, tayin etmek
 2. Aylrmak , tahsis etmek
 3. Kararlaştırmak
 4. Atfetmek , hamletmek
 5. Tahsisi mümkün
 6. Feragat edilmesi mümkün

assign a date

 1. Bir tarih kararlaştır

key

 1. Baş, ana, en önemli.
 2. (klavyede) tuş
 3. To -e göre ayarlamak, -e uygun duruma getirmek, -e uydurmak
 4. (müzik) anahtar. Ses perdesi
 5. Yazı makinelerinde tuş.
 6. İran'da efsanevi Keyyaniler Hanedanının padişahlarına verilen unvan.
 7. Eski Acem padişahlarının namıdır.
 8. Yaramaz gönüllü olmak.
 9. Anahtar
 10. Kilitlemek

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

assignassign a dateassign a gradeassign a numberassign macroassign macro nameassign macro toassign new text to a bookmarkassign numbersassign taskassian bugsassiduityassiduousassiduouslyassiduousnesskeykey bouncekey cardkey chainkey characterkey clickkey coldkey collisionkey combinationkey container namekekeakeatskebkebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın