assailed by doubts ne demek?

 1. Şüpheye kapılmış

assailed by fear

 1. Korkuya kapılmış, içine korku düşmüş

assailer

 1. Saldırgan, eleşŸtirici, dil uzatan

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

doubts

 1. Şüpheli husus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

assailed by fearassailerassailassail smb. with blowsassail smb. with questionsassailabilityassailableassaiassabassafetidaassafoetidaassagaibyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın