assailed by fear ne demek?

 1. Korkuya kapılmış, içine korku düşmüş

assailed by doubts

 1. Şüpheye kapılmış

assailer

 1. Saldırgan, eleşŸtirici, dil uzatan

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

fear

 1. Korku
 2. Kaygı
 3. Allah'tan korkmak
 4. Fobi
 5. Kuşkulanmak
 6. Kuruntu etmek
 7. Çekinmek
 8. Ürkmek
 9. Yılgınlık
 10. Korkmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

assailed by doubtsassailerassailassail smb. with blowsassail smb. with questionsassailabilityassailableassaiassabassafetidaassafoetidaassagaibyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın