asrı saadet ne demek?

 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) peygamber olarak dünyada bulunduğu devir. (Bu sıdk ve kizb; küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr-ı Saadet'te sıdk vasıtasıyla Muhammed'in (A.S.M.) ala-yı illiyyine çıkması ve o sıdk anahtarıyla hakaik-ı imaniye ve hakaik-ı kainat hazinesi açılması sırrıyla, içtimaiyat-ı beşeriye çarşısında sıdk, en revaçlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir meta' hükmüne geçmiş. Ve kizb vasıtasıyla Müseylime-i Kezzabın emsali, esfel-i safiline sukut etmiş. Ve kizb o zamanda küfriyat ve hurafatın anahtarı olduğunu o inkılab-ı azim gösterdiğinden, kainat çarşısında en fena, en pis bir mal olup; o malı satın almak değil; herkes nefret etmesi hükmüne geçen kizb ve yalana, elbette o inkılab-ı azimin saff-ı evveli olan ve fıtratlarında en revaçlı ve medar-ı iftihar şeyleri almak ve en kıymetli ve revaçlı mallara müşteri olmak fıtratında bulunan Sahabeler; elbette şüphesiz bilerek ellerini yalana uzatmazlar. Kizb ile kendilerini mülevves etmezler. Müseylime-i Kezzab'a kendilerini benzetemezler. Belki, bütün kuvvetleriyle ve meyl-i fıtriyeleriyle en revaçlı mal ve en kıymettar meta' ve hakikatların anahtarı Muhammed'in (A.S.M.) ala-yı illiyyine çıkmasının basamağı olan sıdk ve doğruluğa müşteri olup, mümkün olduğu kadar sıdktan ayrılmamağa çalıştıklarından, ilm-i Hadisce ve ulema-i şeriat içinde bir kaide-i mukarrere olan "Sahabeler, daima doğru söylerler. Onlardaki rivayet, tezkiyeye muhtaç değil. Peygamberden (A.S.M.) rivayet ettikleri Hadisler bütün sahihtir." diye ehl-i şeriat ve ehl-i hadisin ittifakına kat'i hüccet bu mezkur hakikattır. H.) (Osmanlıca'da yazılışı: asr-ı saâdet)

asrı sani

 1. İkinci asır. (Osmanlıca'da yazılışı: asr-ı sâni)

asrı ahir

 1. Son asır, son devir. (Osmanlıca'da yazılışı: asr-ı âhir)

saadet

 1. Talihi iyi olmak.
 2. Allah'ın rızasına ermiş olmak.
 3. Her istediğine kavuşmuş olmak.
 4. Osmanlıca'da yazılışı: saâdet.
 5. Said olmak.
 6. Mutluluk, ongunluk, mut, kut.
 7. Bk. mutluluk
 8. Bahtiyarlık.
 9. Kutluluk.
 10. Mesut oluş.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

asrı saniasrı ahirasrı cahiliyyetasrı ehırasrı evvelasrı hazırasrıasrı mektepasrınasrısaadetasrasr backupasr ı hazırasr ı hazır tarihiasr sihirbazısaadetsaadet asrısaadet zincirisaadetaversaadetbahşsaadete ulaştırmaksaadethahsaadethanesaadeti dareynsaadeti ebediyesaadesaadeddinsaadsaab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın