saadeti dareyn ne demek?

  1. İki cihan saadeti, dünya ve ahiret saadeti. (Osmanlıca'da yazılışı: saâdet-i dâreyn)

saadeti ebediye

  1. Büyük ve ebedi saadet. Ahiret saadeti.(Saadet-i ebediye iki kısımdır. Birinci ve en birinci kısmı: Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır. İkinci kısmı ise; saadet-i cismaniyedir. Bunun esasları; mesken, ekl, nikah olmak üzere üçtür. Ve bu üç esasın derecelerine göre saadet-i cismaniye tebeddül eder. Ve bu kısım saadeti ikmal ve itmam eden hulud ve devamdır. Çünkü saadet devam etmezse, zıddına inkılab eder.Cennet'te lezzetin devamı mes'elesi ise: Evet, lezzetin hakiki lezzet olması zeval görmeyip devam etmesindendir. Zira elemin zevali lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali de elemdir; hatta zevalinin tasavvuru bile elemdir. Evet bütün mecazi aşıkların eninleri, bağırıp çağırmaları, bu kısım elemdendir. Ve bütün divanlarıyla yaptıkları ağlamalar, vaveylalar hep mahbubların firak ve zevallerinin tasavvurundan neş'et eden elemdendir. Evet pek çok muvakkat lezzetler var ki, zevalleri daimi elemleri intac ettiği gibi, çok elemlerin zevali de leziz lezzetlere bais olur. Lezzet ve nimet ise, devam etmek şartiyle lezzet ve nimet sayılabilir. İ.İ.)(...Saadet-i ebediyyeye muktazi vardır. Ve o saadeti verecek Fail-i Zülcelal de muktedirdir. Hem harab-ı alem, mevt-i dünya mümkündür. Hem vaki' olacaktır. Yeniden ihya-yı alem ve haşir mümkündür hem vaki' olacaktır. S.)(Dikkat edilse şu kainatın umumunda bir nizam-ı ekmel, bir intizam-ı kasdi vardır. Her cihette reşahat-ı ihtiyar ve lemaat-ı kasd görünür. Hatta her şeyde bir nur-u kasd, her şe'nde bir ziya-yı irade, her harekette bir lem'a-yı ihtiyar, her terkibde bir şule-i hikmet, semeratının şehadetiyle nazar-ı dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet-i ebediyye olmazsa, şu esaslı nizam, bir suret-i zaife-i vahiyeden ibaret kalır. Yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizamın ruhu olan maneviyat ve revabıt ve niseb, heba olup gider. Demek nizamı nizam eden, saadet-i ebediyedir. Öyle ise, nizam-ı alem saadet-i ebediyeye işaret ediyor... S.) (Osmanlıca'da yazılışı: saâdet-i ebediye)

saadeti uzma

  1. Büyük saadet. Ahiret saadeti, saadet-i ebediye. (Osmanlıca'da yazılışı: saâdet-i uzma)

dareyn

  1. Dünya ve ahiret
  2. Her iki dünya. İki yurd. İki yer.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

saadeti ebediyesaadeti uzmasaadetsaadet asrısaadet zincirisaadetaversaadetbahşsaadesaadeddinsaadsaabdareyndaredare devildare devilrydare deviltrydare to dreamdardar açıdar açılı ışıklıkdar açılı ışındar açılı üçgen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın