arzı harac ne demek?

  1. Harac veya vergi veren memleket. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı harac)

arzı hacet

  1. İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmek. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı hâcet)

arzı hal

  1. Halini arzetme. İstida. Arzuhal. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı hâl)

harac

  1. Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr-ı müslim erkek verirdi. Buna harac-ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye de harac-ı araziye denilirdi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arzı hacetarzı halarzı hünerarzı hürmetarzı aşariyearzı beldearzı belde tayiniarzı cemalarzı cenubıarzıarzı endamarzarz cazibesiarz daireleriarz dairesiarz derecesiharacharaca bağlamaharaca bağlamakharaca kesmekharacgüzarharacı mukassemeharacı muvazzafharaciharahara kiriharabharababadharabatharhar gürhar harhar hurhar vurup harman savurmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın