arzı cenubı ne demek?

  1. Cenub arzı. (Güney enlemi). (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı cenubî)

arzı cemal

  1. Güzelliğini göstermek. Arz-ı didar da denir. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı cemâl)

arzı aşariye

  1. Öşür (onda bir vergi) veren memleket. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı a'şâriye)

cenubı

  1. Cenuba ait, güney tarafında, cenuba dair ve müteallik. (Osmanlıca'da yazılışı: cenubî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arzı cemalarzı aşariyearzı beldearzı belde tayiniarzı endamarzıarzı hacetarzı halarzı haracarzı hünerarzarz cazibesiarz daireleriarz dairesiarz derecesicenubıcenubcenubencenubicenubişarkicencenacenabcenabetcenabı erhamürrahimin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın