arzı hacet ne demek?

 1. İhtiyacını, muhtaç olduğunu bildirmek. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı hâcet)

arzı hal

 1. Halini arzetme. İstida. Arzuhal. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı hâl)

arzı harac

 1. Harac veya vergi veren memleket. (Osmanlıca'da yazılışı: arz-ı harac)

hacet

 1. Tanrı'dan veya kutsal sayılan kişiden beklenen dilek
 2. Herhangi bir şey için gerekli olma, gereklilik, lüzum.
 3. Küçük veya büyük abdest.
 4. İhtiyaç duyulan şey, gerekli şey
 5. (C.: Hacat) İhtiyaç, lüzum, muhtaçlık. (Osmanlıca'da yazılışı: hâcet)
 6. (en)Need.
 7. (en)Requirement.
 8. (en)Necessity.
 9. (en)The need to relieve oneself.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arzı halarzı haracarzı hünerarzı hürmetarzı aşariyearzı beldearzı belde tayiniarzı cemalarzı cenubıarzıarzı endamarzarz cazibesiarz daireleriarz dairesiarz derecesihacethacet dilemekhacet görmekhacet kalmamakhacet kapısıhacet penceresihacet tepesihacet yerihacet yokhacetaşhacehacebhacebehaceganhacegan haceganlık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın