temel aminoasit ne demek?

 1. İnsanlar ve diğer omurgalılar tarafından sentezlenemeyen ve dışardan alınması gereken aminoasitler, esansiyel aminoasit.
 2. (en)Essential amino acid.

temel amino asitler eaa

 1. Besinle mutlaka alınmaları gereken, organizma tarafından sentezlenemeyen amino asitler. İnsan için histidin, izolösin, lösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan ve valin amino asitleri. Genç insanlar için bunlara ilâve olarak arjinin amino asidi.
 2. (en)Essential amino acids.
 3. (fr)Acide aminé essentiel

temel

 1. Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
 2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 3. En önemli, belli başlı, ana, esas, asıl, baz
 4. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler
 5. Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.
 6. (Genel anlamda) Bir şeyin üzerindetemellendiği, kurulduğu şey (bir evintemeli, bir kurumuntemeli vb.).
 7. Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğintemeli, hukukuntemeli, eğitimintemeli, ahlâkıntemeli vb. Ahlâkıntemeli, bir ahlâk öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlâk felsefesinde bu ilke haz'dır).
 8. Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımıntemeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)
 9. Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler.
 10. En önemli, belli başlı, ana, esas.

aminoasit

 1. Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik.
 2. Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları olan organik bileşikler sınıfı, saf proteinlerin enzimatik veya kimyasal hidrolizleri sonucu açığa çıkan moleküller.
 3. (en)Amino acid.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

temel amino asitler eaatemeltemel adımtemel alantemel alan adıtemel anamaltemel anlamtemel atma törenitemel atmaktemel ayak duruşlarıtemeccüdtemeccüstemeddüdtemeddühtemeddüh etmekaminoasitaminoasit dizisiaminoasit koluaminoasitleraminoasidaminoasidemiaminoasidopatiaminoasidüriaminoasil adenilataminoasetik asitaminoacetic acidaminoacidemiaaminoaciduriaaminoacyl siteaminoacyl synthetase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın