arakonakçı ne demek?

  1. Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan her biri.
  2. Asalağın, gelişme evreleri sırasında beslenip barındığı konakçılardan herhangi biri; aracı, arahayvan, arakonak. (İnsan köpek tenyasının ve sıtma asalağınınarakonakçısıdır. a. bkz, birinciarakonakçı, ikinciarakonakçı
  3. (en)Intermediate host.
  4. (al)Zwischenwirt
  5. (fr)Hôte intermédiaire

arakonak

  1. Bk.arakonakçı

arakoruncak

  1. Gümrükte, eşyaların vergileri ödeninceye değin geçici bir süre konulduğu, saklanıldığı yer.
  2. (en)Bonded warehouse.
  3. (fr)Entrepôt-bond

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arakonakarakoruncakarakoruncak belgesiarakoruncak eşyasıarakoruncak yazılıkları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın