banka cüzdanı ne demek?

 1. Bankada hesabı olanın yatırdığı ve çektiği paraların kaydedildiği defter, banka defteri, mevduat defteri.
 2. Bk. hesap cüzdanı
 3. Bk. banka yazılığı
 4. (en)Account passbook.
 5. (en)Bank book.
 6. (en)Pass book.

hesap cüzdanı

 1. Bir bankada hesabı olanlara verilen, yatırılan ve çekilen paraların yazılmasına yarayan defter.
 2. Bankalarca cari hesap sahiplerine verilen, hesap hareketlerinin kaydedildiği küçük defter.
 3. (en)Bankbook, pass-book.
 4. (en)Passbook.
 5. (en)Deposit book.

banka

 1. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunlardan daha başka parasal ekonomik etkinliklerde bulunan kuruluş.
 2. Bankacılık işleminin yapıldığı yer.
 3. Mevduat kabul eden, kredi açan, ulusal ve uluslararası ödemelerde aracılık, para nakli, senet iskontosu, emanet kabulü vb. hizmetleri sunan, pazarlanabilir menkul değerler gibi finansal aktifleri elinde tutan ve saymaca para yaratan finansal aracı kurum.
 4. İtl. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlerini gören ticari kuruluş.Faiz dinimizde günahtır. Bankalar dar gelirlilerin paralarını faiz karşılığı toplar, zenginlere daha yüksek faizle verir. Bunlar dar gelirlilerin tasarruf ettikleri paralarla bir iş yeri açar, bir mal üretir ve bu malın fiatına, ödedikleri faizi de ekliyerek paranın asıl sahibine satarlar. Böylece bankada faiz karşılığı para yatıran dar gelirliler, kendi paralarıyla üretilen bu malları satın almakla kendi aldıkları faizden daha fazlasını yani zenginin bankaya ödediği faizi ödemiş olurlar. Hem bankacıyı, hem banka ile iş yapan ticaret erbabını kendi paralarıyla çalışmadan zengin etmiş, fiatlarını yükseltmesine ve dar gelirlilerin zulme uğramasına alet olmuş olurlar.İslama uygun olan; iş ortaklığıdır. İş adamı paralarını kullandığı insanları, paraları ölç--uşu--nde işine ortak yapmalı, karını da zararını da buna göre bölüşmelidir. Böyle olursa hem fiatlar yükselmez, hem de bir kısım insanlar zenginleşirken, diğerleri fakirleşmez.
 5. (en)Banking.
 6. (en)Banking house.
 7. (en)Bank.

banka adı

 1. (en)Bank name

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bankabanka adıbanka akseptansıbanka akseptasyonubanka avansıbanka binasibanka bonosubanka borçlanımıbanka çekibanka çekleribankbank acceptancebank accountbank advancebank anglecüzdanım çalındıcüzdanımı unuttumcüzdanımı unuttum.cüzdancüzdanboşalttıran
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın