aptalca heyecan gösterisi ne demek?

 1. (en)Carrying on, carryings on.

aptalca

 1. (apta'lca) Aptala yaraşır nitelikte, aptal gibi, aptalcasına
 2. Biraz aptal.
 3. (en)Stupid.
 4. (en)Stupidly.
 5. (en)Silly.
 6. (en)Foolish.
 7. (en)Idiotic.
 8. (en)Crazy.
 9. (en)Footling.
 10. (en)Half-baked.

aptalca davranış

 1. (en)Folly, foolery, tomfoolery.

heyecan

 1. Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu.
 2. Coşku.
 3. Duygularda meydana gelen coşma, coşkunluk.
 4. Birden bire şiddetle hislenme. Ürperme.
 5. 1-Bir uyarıcı karşısında, aşırı derecede duygulanış nedeniyle fizyolojik değişmelere yol açan tepki. 2- Organizmanın durgun ve olağan durumundan herhangi bir biçimde uzaklaşması hali.
 6. (en)Emotion.
 7. (en)Excitement.
 8. (en)Sensation.
 9. (en)Enthusiasm.
 10. (en)Ardor.

gösteri

 1. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi.
 2. İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun.
 3. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
 4. Veya tiyatroda film, oyun gösterme işi.
 5. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.
 6. Olgu yada olayları göstererek anlatma ve açıklama yöntemi.
 7. Belli olgu ve olaylara ilişkin ilkeleri açıklamak, birtakım teknik ve becerileri öğretmek amacıyle bir şeyi başkalarının önünde yaparak gösterme işi.
 8. (en)Performing.
 9. (en)Performance.
 10. (en)Show.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aptalcaaptalca davranışaptalca davranmakaptalca gülümsemekaptalca harcamakaptalca hareketaptalca hataaptalca konuşmakaptalca nazlı gülümsemeaptalca olmayanaptalaptal adamaptal aptalaptal aptal dolaşmakaptal aptal konuşmakheyecanheyecan dalgasıheyecan doluheyecan duymakheyecan göstermedenheyecan ı emniyetheyecan ı intibakheyecan ı murakabeheyecan ı tavr ı hareketheyecan ile ilgiliheyhey gidi günlerhey thereheyaheyakil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın