appeal bond ne demek?

 1. Temyize başvuru harcı
 2. Temyiz depozitosu

appeal against

 1. Temyize başvurmak

appeal for annulment

 1. İptal isteği ile temyiz
 2. Fesih istemiyle temyiz

bond

 1. Tutturmak, yapıştırmak, bağlamak; örmek (duvar); antrepoya koymak
 2. Bağ irtibat, rabıta
 3. İp, zincir
 4. Fertleri bir grup halinde bir araya getiren ilişki
 5. Yapışıklık
 6. Yapıştırıcı madde
 7. Mukaveler bono, senet, tahvilat
 8. Gümrüğü ödenmemiş malların hükümette muhafaza edilme durumu
 9. Kefalet
 10. Örgü (duvar)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

appeal againstappeal for annulmentappeal for mercyappeal of collective contractappeal toappealappeal to reasonappeal to the countryappeal to the lawappealabilityapp appapp debuggingapp descriptionapp idapp mappingsbondbond anglebond anticipation notesbond certificatebond coatbond creditorbond debtbond discountbond distancebond dividendbon appetitbon appetitebon motbon otubon ton
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın