anyonik iletkenlik ne demek?

 1. Bk. eksinsel iletkenlik

eksinsel iletkenlik

 1. Yarı iletkenlerde eksinlerin devinimleriyle oluşan yükünsel iletkenlik.
 2. (al)Anionische leitfähigkeit
 3. (fr)Anionic conductance

anyonik

 1. (en)Anionic.

anyonik bileşik

 1. (en)Anionic compound

iletkenlik

 1. İletken olma durumu.
 2. Elektriksel direncin tersi; iletim yetisi.
 3. Bir gerilini bayırlığına tutulan bir özdeğin akım geçirebilme özelliği.
 4. --iişi--, elektrik vb. erke türlerinin bir yerden başka bir yere aktarılabilme yeteneği.
 5. (en)Conductivity, conductance.
 6. (en)Conductibility.
 7. (en)Conductance.
 8. (en)Conductivity.
 9. (al)Leitwert
 10. (fr)Conductance

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anyonikanyonik bileşikanyonik boyarmaddeanyonik deterjananyonik emulsiyonanyonik sürfaktananyonanyon açığıanyon akımıanyon değişimianyon değiştiricianyany apartmentany available documentany card gameany characteriletkenlikiletkenlik akımıiletkenlik analiziiletkenlik birimiiletkenlik eşdeğerleyimiiletkenlik gözesiiletkenlik hücresiiletkenlik katsayısıiletkenlik modülasyonuiletkenlik oranıiletkeniletken bantiletken damarlariletken direnciiletken gereç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın