anyonik sürfaktan ne demek?

  1. Bir tür deterjan olup yapısında hidrofil grubu anyon bulunan yüzey etkin madde.
  2. (en)Anionic surfactant.

anyonik

  1. (en)Anionic.

anyonik bileşik

  1. (en)Anionic compound

sürfaktan

  1. Pulmoner, alveollerin iç yüzünü kaplayan çok ince bir film tabakası meydan getiren sıvı
  2. (en)Surfactant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anyonikanyonik bileşikanyonik boyarmaddeanyonik deterjananyonik emulsiyonanyonik iletkenlikanyonanyon açığıanyon akımıanyon değişimianyon değiştiricianyany apartmentany available documentany card gameany charactersürfaktansürfesürfektansürfesini çıkarmaksürfile
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın