anyonik deterjan ne demek?

 1. (en)Anionic detergent

anionic

 1. Anyonik
 2. Anyonik, eksi yüklü atom ile ilgili; eksi elektrik yükü olan

anyonik

 1. (en)Anionic.

anyonik bileşik

 1. (en)Anionic compound

deterjan

 1. Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı.
 2. Bk. arıtıcı
 3. Kirgidergen
 4. Bk. biyolojikdeterjanlar
 5. Yağları çözerek temizleyen madde. Sentetik deterjanların çoğu organik sülfonik asitlerin sodyum tuzlarıdır, RSO3-Na+. Burada R, bir hidrokarbon zinciri ya da benzen halkası ile bir hidrokarbon zinciridir.
 6. Fiziksel ve kimyasal etkileriyle herhangi bir yüzeydeki kirin uzaklaştırılmasını kolaylaştıran kimyasal temizlik maddelerine verilen genel ad.
 7. Bk. kirgiderici
 8. (en)Liquid detergent.
 9. (en)Detergent.
 10. (fr)Detergent

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anyonikanyonik bileşikanyonik boyarmaddeanyonik emulsiyonanyonik iletkenlikanyonik sürfaktananyonanyon açığıanyon akımıanyon değişimianyon değiştiricianyany apartmentany available documentany card gameany characterdeterjandeterjan analiz sistemideterjancıdeterjancılıkdeterjanlar detergentsdeterdetergantdetergedetergencydetergentdetectdetect modedetect todetectabilitydetectable
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın