annotation reference ne demek?

 1. Ek Açıklama Başvurusu

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

annotation reference mark

 1. Ek açıklama referans imi

annotation

 1. Notlarla açıklama
 2. Not
 3. Çıkma
 4. Dipnot

reference

 1. Kaynakçayı işaretlemek (kitap)
 2. Havale etme veya olunma
 3. Münasebet, ilgi
 4. Kinaye, ima, telmih
 5. Müracaat
 6. Müracaat kitabı veya yeri
 7. Tavsiye eden kimse
 8. Tavsiyename, ehliyetname, referans
 9. Bir kitabın içine müracaat yerlerini işaret etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

annotation reference markannotationannotation editannotation formatannotation markannotation mark numberannotation moveannotation paneannotation symbolannotation textannotatingannotateannotate toannotatedannotated bibliographyreferencereference addressreference atn facilityreference bankreference bokreference bookreference booksreference cardreference concentrationreference conditionsrefereereferee in bankruptcyrefereeingreferrefer torefer to a dictionaryreferablereferandum
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın