annotate to ne demek?

 1. açıklayıcı notlar koymak

annotate

 1. Şerh düşmek
 2. Notlarla açıklamak
 3. Haşiye yazmak
 4. Not eklemek
 5. Dipnot koymak
 6. Haşiyeler ilave etmek

annotated

 1. Ek olarak açıklanan, açıklanan, aydınlatan, açıklayıcı yorumlar içeren

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

annotateannotatedannotated bibliographyannotatingannotationannoanno dominiannodominiannohegiraeannoingtoto a callto a certain degreeto a conversationto a crumbto a dayto a degreeto a distanceto a faultto a great extenttt 1t 3T antijenleriT bağımlı antijen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın