anlamlılık düzeyi ne demek?

 1. (İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavını geri çevirmek için seçilen olasılık.
 2. (en)Level of significance.

anlamlılık ölçümü

 1. Bir ölçüm sonucunun ya da bir katsayının, çeşitli düzeylerde anlamlı sayılabilmesi için aşması gereken ya da anlamlı olduğu olasılık düzeyini gösteren değer.
 2. (en)Measure of significance.

anlamlılık sınaması

 1. (İstatistiksel sınamalar) Bir sıfır önsavında öne sürülen savın anlamlılığını araştıran sınama.
 2. (en)Test of significance.

düzey

 1. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye.
 2. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye.
 3. Ölçülen bir niceliğin değişkene bağlı olarak değişiminde ulaştığı düzlük.
 4. Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan.
 5. Bir kimsenin başkalarına göre değer ve yücelik derecesi.
 6. (en)Level.
 7. (en)Grade.
 8. (en)Plane.
 9. (en)Degree.
 10. (en)Pitch.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlamlılık ölçümüanlamlılık sınamasıanlamlılık testianlamlılıkanlamlıanlamlı anlamlıanlamlı bakışanlamlı bir şekilde öksürmekanlamlı konuşmakdüzeyinde olmakdüzeydüzey ayrımlaştırmadüzey kümesidüzeydeş geçitdüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeçdüzdüz açınıkdüz akımdüz akıma çevirmekdüz akıntı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın