düzey ayrımlaştırma ne demek?

 1. Birbirini kesen iki yolun köprü, içgeçit, yeraltı geçidi gibi araçlarla, birbirine engel olmaksızın, gidişgelişe elverişli duruma getirilmesi.

düzey

 1. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye.
 2. Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye.
 3. Ölçülen bir niceliğin değişkene bağlı olarak değişiminde ulaştığı düzlük.
 4. Seviye karşılığı olarak uydurulmuş olmayan.
 5. Bir kimsenin başkalarına göre değer ve yücelik derecesi.
 6. (en)Level.
 7. (en)Grade.
 8. (en)Plane.
 9. (en)Degree.
 10. (en)Pitch.

düzey kümesi

 1. Öğrencilerin, sınıf ya da yaş durumlarına bakılmaksızın, özellikle anlatım ve beceri derslerinde, öğrenmeye hazır oluş ya da başarıları yönünden oluşturdukları tek tür ve kısa süreli çalışma kümesi.
 2. (en)Ability group.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

düzeydüzey kümesidüzeydeş geçitdüzeyinde olmakdüzeylerdüzeyleri girintiledüzeyleri gizledüzeylidüzeyölçerdüzeyseldüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeçayrımlaşmaayrımlaşmakayrımlaşmış rant
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın