anlamlılık ölçümü ne demek?

  1. Bir ölçüm sonucunun ya da bir katsayının, çeşitli düzeylerde anlamlı sayılabilmesi için aşması gereken ya da anlamlı olduğu olasılık düzeyini gösteren değer.
  2. (en)Measure of significance.

anlamlılık

  1. Anlamlı olma durumu.
  2. (en)Meaningfulness.

anlamlılık düzeyi

  1. (İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavını geri çevirmek için seçilen olasılık.
  2. (en)Level of significance.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlamlılıkanlamlılık düzeyianlamlılık sınamasıanlamlılık testianlamlıanlamlı anlamlıanlamlı bakışanlamlı bir şekilde öksürmekanlamlı konuşmakölçümü sıfır olan kümeölçümün ilk vuruşuölçümölçüm aletleriölçüm alt sınırıölçüm ayrımlarıölçüm bilgisiölçüölçü aletiölçü alınan çizgiölçü almakölçü balonu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın