angary right of ne demek?

 1. Angarya

angarya

 1. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş
 2. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti.
 3. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması.
 4. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması.
 5. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş
 6. Tarihsel kökeni feodal sisteme dayanan, zorla ve karşılığı ödenmeden gördürülen iş ya da ek emek süreci.
 7. Yun. Ücretsiz olan iş. Meccanen görülen iş. Baştan savma görülen iş. (Bak: Suhre)
 8. (en)Chore.
 9. (en)Donkeywork.
 10. (en)Grind.

angary

 1. Angarya, savaşta tarafsız ülke toprağını zaptetme hakkı
 2. Harp halinde tarafsız bir ülkenin emlakını kullanma ve tahrip etme hakkı
 3. Bir geminin müsaderesi

angarya

 1. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş
 2. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti.
 3. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması.
 4. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması.
 5. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş
 6. Tarihsel kökeni feodal sisteme dayanan, zorla ve karşılığı ödenmeden gördürülen iş ya da ek emek süreci.
 7. Yun. Ücretsiz olan iş. Meccanen görülen iş. Baştan savma görülen iş. (Bak: Suhre)
 8. (en)Chore.
 9. (en)Donkeywork.
 10. (en)Grind.

right

 1. Gerçek, hak, düzen
 2. Gerçek, gerçeğe uygun
 3. İyi, sağlam
 4. Sağ (taraf)
 5. Adalete uygun şekilde
 6. Dosdoğru
 7. Doğruca
 8. Pek, çok
 9. Hak
 10. Adalete uygunluk

of

 1. Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz
 2. (en)Ugh!.
 3. (en)In a general sense, from, or out from; proceeding from; belonging to; relating to; concerning; used in a variety of applications; as: Denoting that from which anything proceeds; indicating origin, source, descent, and the like; as, he is of a race of kings; he is of noble blood.
 4. (en)Denoting possession or ownership, or the relation of subject to attribute; as, the apartment of the consul: the power of the king; a man of courage; the gate of heaven.
 5. (en)Denoting the material of which anything is composed, or that which it contains; as, a throne of gold; a sword of steel; a wreath of mist; a cup of water.
 6. (en)Oil filters.
 7. (en)Denoting part of an aggregate or whole; belonging to a number or quantity mentioned; out of; from amongst; as, of this little he had some to spare; some of the mines were unproductive; most of the company.
 8. (en)Prep w dat , from, out of, of, away from, contrary to, by.
 9. (en)Denoting that by which a person or thing is actuated or impelled; also, the source of a purpose or action; as, they went of their own will; no body can move of itself; he did it of necessity.
 10. (en)Optional Form Source: US EPA.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

angaryangaryaangarya çekmekangaryacıangaryacılarangaryacılıkangaryaya koşmakangahangajeangaje etmekangajmanangajmanlıangrightright adjustright afterright aheadright alignright alignmentright along withright alongsideright and left couplingright anglerigrig outrig the marketrig upriga
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın