amme alacağı ne demek?

 1. Kamu alacağı.

kamu

 1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
 2. Amme
 3. Hep, bütün
 4. Bkz. kamu kesimi
 5. Bir ülkedeki halkın bütünü
 6. Bütün, hep
 7. Halk
 8. Bk. genel
 9. Tamamen
 10. (en)Public.

amme

 1. Kamu.
 2. Bk. kamu kesimi
 3. Tülbent sargı. (Osmanlıca'da yazılışı: âmme)
 4. Hala, babanın kız kardeşi.
 5. (en)Public.
 6. (en)General.
 7. (en)Community.
 8. (en)The public.
 9. (en)Nurse , wet nurse.

amme arazisi

 1. Bk. kamu toprağı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ammeamme arazisiamme borcuamme davasıamme efkarıamme emlakiamme hizmetiamme hukukuamme hükmı şahsıamme hükmi şahsiyetiAMMamm lafızlarAMM örnekleme hızıammaamma da yaptınalacağı geçirenalacağı hızlandırmaalacağı olmakalacağı temellük edenalacağı temlik edenalacağı vereceği kalmamakalacağım olsun da alakargada olsunalacağın devrialacağın geçirilmesialacağın haczialacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca at
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın