alt kültür ne demek?

 1. Hücrelerin belli bir yoğunlukta hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi. Bitki doku ya da aşısının birbirini takip eden bölünmelerinden sonra besi yerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi. Pasaj.
 2. Hücrelerin belli bir yoğunlukta hücre içeren kültürlerde çoğalmalarını ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla başka bir besi yerine aktarılması işlemi.
 3. (en)Subculture, passage.
 4. (en)Subculture.
 5. (fr)Sous-culture, subculture
 6. (la)Sub: altında; cultura: ekin

alt küme

 1. (…)
 2. (en)Subset.
 3. (fr)Sous-ensemble

alt kabuk

 1. Bir öğeciğin eksiciklerinin oluşturdukları kabuğun mıknatıssal nicem sayısına bağlı olan katmanları.
 2. (en)Subshell.
 3. (al)Unterhülle
 4. (fr)Sous-couche

kültür

 1. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
 2. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü
 3. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi.
 4. Bireyin kazandığı bilgi.
 5. Tarım.
 6. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.
 7. Kültür
 8. Hücrelerin, dokuların ya da mikroorganizmaların, laboratuvarlarda besi yerinde yetiştirilmesi.
 9. Laboratuvar ortamında mikroorganizmaların uygun besi yerlerinde çoğaltılması işlemi.
 10. Uygun ortamda çoğaltılmış hücreler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alt kümealt kabukalt kadmiyum nötronlarıalt kanatalt karbon devrialt karınaltalt açıalt agalt ağalt ağ maskesialt ağacı silalt ailealt alanlaralt alemalt altaalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazkültürkültür akımıkültür alanıkültür balıkçılığıkültür basamağıkültür bitkilerikültür bitkisikültür boşluğukültür buyonukültür çağları kuramıkültkültekültekkültiginkültivar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın