alma iletisi ne demek?

 1. (en)Import message

import

 1. (en)Bringing in of goods from another country; meaning, significance; loading into a program of a file which was created by a different program (Computers).
 2. Ithal etmek, belirtmek, ifade etmek, ima etmek, önemi olmak
 3. Ithal malı, yabancı memleketten getirtilen mal
 4. Anlam, mana
 5. Önem, ehemmiyet
 6. Ithal etmek, yabancı memleketten getirtmek
 7. Belirtmek, ifade etmek, ima etmek, delâlet etmek
 8. Etkilemek, tesir etmek
 9. Önemi olmak, hükmü olmak
 10. Sokmak, kanştırmak

alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırı

 1. Biniciler doru ve kır donlu atları, sarı, al ve yağız renkli olanlardan daha üstün sayarlar, o nedenle at alırken seçimi ona göre yapmak gerekir.

alma ayarları

 1. (en)Import settings

ileti

 1. Bildirme yazısı, mesaj.
 2. (en)Message mesaj.
 3. (en)Communiqué.
 4. (en)Official announcement.
 5. (en)Message.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırıalma ayarlarıalma durumualma hatasıalma kaynağıalmaalma makinesialma materalma mazlumun ahını çıkar, aheste ahestealma seçenekleriiletisim baglantısıiletisim kanaliiletisim sözcügüiletiileti aktarım ajanıileti aktarım aracısıileti başlığıileti biçimiiletebilirlikileteçileteç başlığıiletenileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikte
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın