ileti ne demek?

 1. Bildirme yazısı, mesaj.
 2. Bkz. kondüksiyon, transmisyon
 3. Isının, ses dalgalarının ve elektriğin, katı, sıvı ve gaz ortamında iletilmesi
 4. (en)Message mesaj.
 5. (en)Communiqué.
 6. (en)Official announcement.
 7. (en)Message.

bildirme

 1. Bildirmek işi, beyan.
 2. Bir kimsenin kendisine ya da başkasına karşı işlendiğini bildiği bir suçu, kovuşturma yapmaya yetkili olan yerebildirmesi.
 3. (en)Notice, warning, demand note.
 4. (en)Impartation.
 5. (en)Affirmation.
 6. (en)Notice.
 7. (en)Proclamation.
 8. (en)Announcing.
 9. (en)Notifying.
 10. (en)Making known.

ileti aktarım ajanı

 1. Bk. ileti aktarım aracısı

ileti aktarım aracısı

 1. (en)Message transfer agent.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ileti aktarım ajanıileti aktarım aracısıileti başlığıileti biçimiileti blokuileti hızıileti işleyiciileti kuyruğuileti kuyruğu bilgi deposuileti mesafesiiletebilirlikileteçileteç başlığıiletenileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikte
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın