ileteç ne demek?

  1. Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir özdekle sarılı bulunan tel.
  2. (en)Cable.
  3. (al)Kabel
  4. (fr)Câble, câbleau, câblet

ileteç başlığı

  1. İletecin akımsaklara bağlandığı uçlardaki başlık.
  2. (en)Cable terminal cap.
  3. (al)Kabelkappe
  4. (fr)Chapeau à câble

iletebilirlik

  1. (en)Conductability

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ileteç başlığıiletebilirlikileteniletiileti aktarım ajanıileile ayniile ayni zamandaile beraberile birlikte
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın