alive ne demek?

  1. Sağ, canlı, hayatta, diri
  2. Şevkli, sevinçli, faal
  3. Heyecanlı
  4. Hassas, haberdar, uyanık, farkında
  5. Hayat dolu
  6. Elektrik yüklü

alive and kicking

  1. Eli ayağı tutan

alive to

  1. Hassas

Türetilmiş Kelimeler (bis)

alive and kickingalive toalive vaccinealive withalivenessaliali abaali abbasali audio mixerali audio wave
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın